Управен одбор

Славе Ѓорѓо Димоски – претседател

Мерсиха Исмајлоска – член

Николина Скрческа – член

Ваит Ајро – член

Џеладин Пошка – член

 

 

 

Дирекција

Мите Стефоски – директор

Џеладин Пошка – програмско-уметнички директор

Маринела Јоноска – секретар

Виолета Дишлиовска – правник

Бесарт Колоња – референт за културен менаџмент

Цветанка Маркоска – одговорен сметководител