Контакт

Контакт

Контакт

П.О. Боx 109
Ул. Браќа Миладиновци бр.5
6330 Струга
Република Северна Македонија, Национална установа – Манифестација „СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА“ Струга

Контакт Е-Пошта: struga@svp.org.mk

Телефон: +389 46 786 270
Факс: +389 46 786 280

mk_MKMK