Данаја Сиозиу – ALICE IN DAMAGELAND

Минувајќи непрестајно
ќе го надживеам
својот живот
најпосле
исто како што си играв:
лулашка, криенка, мижитатарка,
долга магарица, брканица
и други и други
скапоцени детски игри

Превод од грчки јазик Паскал Гилевски

mk_MKMK