Годишни Завршни Сметки

Годишни Завршни Сметки

ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2016

Завршни СметкиГодина 2016
Завршна с-ка⇲ 180-1009105603-15 – 1 дел
Завршна с-ка⇲ 180-1009105603-15 – 2 дел
Завршна с-ка⇲ 180-1009105785-34 – 1 дел
Завршна с-ка⇲ 180-1009105785-34 – 2 дел

ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2017

Завршни СметкиГодина 2017
Завршна с-ка⇲ 180-1009105603-15
Завршна с-ка⇲ 180-1009105785-34
Завршна с-ка⇲ 180-1009105785-15

ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2018

Завршни СметкиГодина 2018
Завршна с-ка⇲ Версополис 2018
Завршна с-ка⇲ Буџет 2018


ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2019

Завршни СметкиГодина 2019
Завршна с-ка⇲ Версополис 2019
Завршна с-ка⇲ Буџет 2019
Завршна с-ка Донации


ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2020

Завршни СметкиГодина 2020
Завршна с-ка⇲ Версополис 2020
Завршна с-ка⇲ Буџет 2020
Завршна с-ка Донации


ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА 2021

Завршни СметкиГодина 2021
Завршна с-ка⇲ Версополис 2021
Завршна с-ка⇲ Буџет 2021
Завршна с-ка Донации
mk_MKMK