Григор Прличев

Награда „Григор Прличев“

Награда „Григор Прличев“

Наградата „Григор Прличев“ се отстапи на Друштвото на литературните преведувачи од Македонија.

„Григор Прличев“

1970Гане Тодоровскиза препев поезија од Едгар Алан По
1971Слободан Мицковиќза препев поезија од Мајаковски
1972Богомил Гузелза препевот на Крал Лир од Шекспир
1973Пеги и Греам Ридза препевот на Сердарот од Г. Прличев
1974Влада Урошевиќза препев на книгата Поезија на Ш.Бодлер и Георги Сталев за препев на Поезија од М.Ј.Љермонтов
1975Матеја Матевскиза препев на поезија од Лорка
1976Адем Гајтаниза препев на поетската книга Балада за времето од Матеја Матевски
1977Душко Томовскиза препев на Фауст од Гете
mk_MKMK