Гжегож Квјатковски – ЖЕТВА

нашата вистинска професија е земјоделството
не убивањето,
иако признавам:
колежите кај мочуриштата се случуваа во ритамот на сезонските работи
и кога многу врнеше не одевме на жетва

Препев од полски јазик: Звонко Димоски

mk_MKMK