Хуан Октавио Пренс – НЕШТАТА НА СВОЕ МЕСТО

Режимот нареди да го обезглават, легално и пристојно,
оти напишал нехармонични стихови и бодрел
против нашиот христијански начин на живот.
Сега, строги професори му ги рушат зборовите,
му ги черечат текстовите, му ги секцираат слоговите,
за да ја покажат хармонијата на неговите стихови
и неговиот христијански начин на живот.
Повторно го убиваат.
Овој пат, нелегално и непристојно.

Превод: Никола Ѓелинчески

mk_MKMK