Хуан Октавио Пренс – ПРОКУРСТ 2

Го избра разбојништвото.
Или може се работи за некаков железен повик?
Како секое човечко суштество и тој си има ќефови.
Ете досега сакал да напаѓа само жени.
 
Сите, не многу и секоја на свој начин,
си го трошеле телото
(иако секако не е лесно да се оддели губитокот од добивката).
Изгледа ниедна не ја собира во неговата постела.
На едните им стрчи главата (и однатре и однадвор),
на другите нозете.
Или пак не одговараат на точната мера.
 
Така, безброј пати,
принуден е да ги крати или да ги издолжува.

А грешката, едноставно, да не е во постелата?
 
Превод: Никола Ѓелинчески

mk_MKMK