Ива Дамјановски – Победувам

Ќе се изгубам,
но нема да изгубам.
Летам како случајна птица,
имам повеќе лица
и ја кажувам вистината.
Мојата приказна ќе биде прекината.
Јас уништувам,
јас повредувам
и победувам.

Револуцијата има само една боја –
црвена
и секогаш кога доаѓа
ги бои улиците со срам.
Јас и ти шлапкавме во крв,
ни досегаше до глуждовите
кога се бакнувавме.
Вистината и лагата
секогаш се бакнуваат
во време на револуција.

Јас останувам,
не престанувам,
напредувам
и победувам.

Ќе се изгубам,
но нема да изгубам.
Јас имам вроден талент
за умирање
и вешта сум во тоа да ме нема
и моето место ќе го земат
и моето месо ќе го земат
и додека црвите ми ги јадат очите
јас прогледувам
и победувам.

Ќе се изгубам,
но нема да изгубам.
Јас победувам,
јас законите ги одредувам.
Како осуденик на смрт
со цигара и превез на очите
јас пребледувам
и победувам.

Јас новото време го одгледувам.
Јас доведувам,
јас одведувам
и победувам.
Ништо не давам,
се давам,
се предавам,
сите богови ги навредувам
и победувам.

Ќе се изгубам,
но нема да изгубам.
Јас љубам.
Јас повредувам,
јас заведувам
и победувам.

Победувам.

mk_MKMK