Јустина Баргиелска – ТАА СМЕТА НА СЕКС

Црквата останува на погребувањето тела,
објаснувајќи дека самиот Исус сакал да биде
погребан. Секако, нели требаше
да воскреснам, а не да се препородам
од пепелта како феникс, вели Исус,
но тоа не значи дека другите не можат
да се препородуваат од пепелта како феникс,
вели Исус и навистина е
pissed off на таа глупава Црква.
Како феникс. За четири часа
ќе те видам, што и да
стане, ќе те видам
за три часа.
 
Превод: Ѕвонко Димоски

mk_MKMK