Марија Клара Шарупи Јуа – ПЕСНИ НА МОЌ

(Одломка)
Беше смел како сонцето,
го преплашуваше непријателот
со извикот Арутам***
велејќи: „чаи, чаи, чаи виниахаи!“
со моќта на Натем.

Превод од шпански јазик Марија Петровска

mk_MKMK