Мариса Мартинес Персико – НЕБОТО ВО ЗАГРАДИ

Ако нештата
се сместат во калап
не значи
дека ќе станат наши.
Можеби сакам да кажам
дека дрвото на отсуството
пуштило стебла и корења
во посочената земја.
Како неочекуван посетител,
мора да научиш да даваш
точна локација
и на празнотијата.

Превод од шпански јазик Марија Петровска

mk_MKMK