Нужум Ал Ганем – НЕГОВАТА МУДРОСТ

Ме повикува да се борам
а знае дека сум беспомошна.
Едната рака ми е без прсти
а другата
тој само што ми ја отсече.
 
Превод: Никола Ѓелинчески

mk_MKMK