Стефан Корвин – МОЕТО ТЕЛО ЌЕ БИДЕ СЛИКА

Моето тело ќе биде слика што ќе ја ставам високо на ова дрво, само ,поплавено, а мојот јазик, ако го има, ќе биде изгубен како што се губат овие зборови кои луѓето ги спелуваат до половина. Така ќе умреме пред да пристигнеме со тело полно со темни места.
 
 
***
Превод: Надица Николоска

mk_MKMK