Тим

Управен одбор и Дирекција

AllУправен одборДирекција

Елизабета Шелева

Претседател

Владимир Мартиновски

Член

Гузимтар Рушани

Член

Димитрие Дурацовски

Член

Џеладин Пошка

Член

Тодорче Тасевски

Директор

Џеладин Пошка

Раководител

Раководител на одделението за сценско-техничка реализација

Маринела Јоноска

Секретар

Виолета Дишлиовска

Правник

Бесарт Колоња

Техника

Стручен соработник во одделението за сценско-техничка реализација

Цветанка Маркоска

Сметководител
mk_MKMK