Веле Смилевски – Концепт за Книга

Ниту една книга не може да биде
Забранета книга
Ветувањето на кладата
Постепено не внесува
Во делот
На ненапишаното.
Затоа 
Ниту имало ниту ќе има
Забранета книга.
Но помислата
Да ја исклучиме можноста
За забрана
Е крик
или
Идеја за тестамент
За книга што ќе ја доживее
Слободата за читање
Потребата
Да ја кажеме оваа вистина
Не качува на високо
Слегување од таму нема.

mk_MKMK