Заминувањето стана начин да не се грижи човек. Ти пишувам од тегла. Од внатре, една риба и една неонка си ја разменуваат празнината. Раствореното зеленило како филтер на оштетената светлина, беспрекорна љубов во распаѓање.
***

Превод: Надица Николоска