ПИЈ го од мојата уста

Виното огнот копнежот

Заедно сме

Пиј

И замолчувам

И те љубам

И истото сме

 

Превод: Наташа Сарџоска