Снежни планини,
паметници древни,
намигнува северец,
мислата тече,
слики задоени
со песни стари,
реч за знаци
совршено подредени.