Треба да се врати натстрешницата, нежното лизгање под јазикот.

Количеството на емитирана светлина.

 

„Никој не нè познава во градот”.

Удира во дното на дрвото.

 

Тука завршува секоја продукција.

 

***

 

***

Превод: Надица Николоска