Ден плус е ден минус.

Односно
секој ден е плус
и секој ден е минус.

Затоа,
не постои собирање кое не се одзема,
не постои одземање кое не се собира.

Останува,
денот
чист како авантура.

Превод: Никола Ѓелинчески