за да биде заборавен
однатре

Цветот

се отвора
нанадвор

*

расцутува

Нектар
невидлив

Превод: Горјан Костовски