Пред спиење дoaѓaш до водите
да ја негираш својата поврзаносr со земјата
немоќното дрво се навалува
кон надојдената река
(под него запалки од рибари
и пепел од јагули)
Со едната нога стоиш во вода
зад грбот пеење и скришно демнење
ниту една страна на брегот всушносr
не значи олеснување
а најмалку ослободување
Препев: Славица Гаџова