Изострен
од огнот на зората
умот талка
по пустата земја
на денот
која се најавува
како непостоење
девствено и совршено
празнина
која не познава граници

-сместена на друго место

а не во човечкиот
свет.

Од „Незасенчена светлина“
Изострен
од огнот на зората
умот талка
по пустата земја
на денот
која се најавува
како непостоење
девствено и совршено
празнина
која не познава граници

-сместена на друго место

а не во човечкиот
свет.

Од „Незасенчена светлина“

прев.Марија Петровска