„Свет Никон, покај се“
на календарот
во едно облачно утро,
со упорен дожд,
решен да ги измие
Ерините на вината,
победите и поразите
во грешните агли
на плочниците и собите,
на неважните моменти
а и на сличните.