Некако ми се лизга низ прсти
Без да ми го стави нејзиниот прстен.

И јас останувам само заљубениот