Бавно
како што стихотворба сама се испишува
од ништо
се создава муграта

поседува тишина
и носи светлина

насекаде се појавуваат зелени
намирници за сонцето

кое ниедна друга темнина
не ги отстранува од земјата

освен ноќта.