Арјен Дуинкер (Делфт, 1956 година) објавил еден роман и дванаесет книги поезија. Збирки од неговата поезија се објавени и во Италија, Франција, Обединетото Кралство, Португалија, Австралија, Иран и Русија. Една од неговите песни е преведена на 200 различни јазици за потребите на проектот наречен „Светска песна“. Аријен Дуинкер соработува со повеќе поети, меѓу кои и со Томаж Шаламун.

Песни: