Првата стихозбирка на Гери ван дер Линден, Забелешка, била издадена во 1978 година. Нејзината втора стихозбирка, Пад на работ, излегла дванаесет години подоцна во 1990 година. Таа е и прозен писател: во 1992 година ја напишала првата новела Плик а во 1995 и романот Ветар. Сега работи на нова стихозбирка и роман. Три години била член на одборот на холандскиот ПЕН. предава поезија и книжевност на универзитетот во Амстердам и е личен ментор на многу идни писатели. Исто така работи и како визуелен уметник. Нејзиното творештво е преведено на англиски, германски, француски, турски, бугарски и индонезиски.

Песни: