| Богомил Ѓузел

Роден е во Чачак, Србија, 1939 година. Поет, раскажувач, драмски писател, есеист, преведувач. Завршил студии на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Ги превел делата на Шекспир, Одн и Елиот. Бил директор на „Струшките вечери на поезијата“. Еден е од основачите на Независните писатели на Македонија. Дела: „Медовина“ (1962), „Алхемиска ружа“ (1963), „Мироносци“ (1965), „Одисеј во пеколот“ (1969), „Бунар во времето“ (1972), „Тркало на годината“ (1977), „Стварноста е сѐ“ (1980), „Опсада“, (1981), „Празен простор“ (1982), „Мрак и млеко“ (1986), „Рушејќи го ѕидот“ (1989), „Одбрани песни“ (1991), „Гол живот“ (1994), „Хаос“ (1998), „Она“ (2000); есеи: „Историјата како маштеа“ (1969); проза: „Куќа цел свет“ (1975), „Митостории“ (три драми) (1982), „Легенди“ (1984), „Одбрана поезија“ (1962-2002), 2002.


РУШЕЊЕ НА ЅИДОТ
Има ли тулата смисла
при рушењето?
Има.
Како пречка, како отпор
да си ја задржи бившата смисла
во реченицата од редот други тули
во страницата од ѕидот
Чеканот како машината за пишување
ја дупчи хартијата – ѕид
и буквите испаѓаат од другата страна
сосема неразбирливи, испокршени
дури и кога е една единствена буква
првата буква од азбуката
апсолутот на А
Најбрзиот начин за рушење е
да се избијат тулите А
без кои не може ниеден ѕид
ниедна градба
со нив потем да се појде во пустина
да се изгради пирамида
што ќе зарика громко и остро А
од основата дур до врвот
за да го чујат ѕвездите
да попаѓаат сите градби
да се избијат сите букви
да се изнамножат до бескрај
ниедна да не личи на друга
Само така ќе се преуреди говорот
само така ќе се пре-строи светот
само така можеби ќе се напише нова песна
Вака ми останува само заморот во мускулите
сувата прав в грло
и избиените тули
главите на тие
што удирале со главата во ѕидот
и што се уште лелекаат од чеканот
и главата сопствена –
рушејќи го ѕидот
се сруши –
ви Ј-А-С.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

  • Address: P.O. Box 109
  • Str. Brakja Miladinovci nr.5
  • 6330 Struga
  • Republic of North Macedonia
  • Phone: ++389 46 786 270
  • Fax: ++389 46 786 280
  • Email: struga@svp.org.mk
Copyright 2020 | All Rights Reserved | Струшки вечери на поезијата
©