Програма за 2016 година

Програма за 2016 година

Програма на НА 55. Струшки вечери на поезијата за 2016 година

Среда, 24.08.2016

12:30 Прес – конференција на раководството на СВП

 • Пијано бар – Хотел „Дрим“

14:00 Отворање на изложба

 • Лоби – Хотел „Дрим“

20:30 Официјално отворање на Струшки вечери на поезијата 2016 г.

 • Плато пред „Домот на поезијата“ “Пијано бар“

21:00 „Поетски меридијани“ – Меѓународно поетско читање

 • Плато пред „Домот на тоезијата“

22:30 Свечен прием на учесниците на СВП 2016 г.

 • Летна Тераса на Хотел „Дрим“

Четврток, 25.08.2016

10:00 Портрет на Виолета Танчева-Златева, добитник на наградата „Браќа Миладиновци“ за 2015 г.

 • Пијано бар – Хотел „Дрим“

11:00 Поетско читање на поетите од потесниот избор за наградата „Браќа Миладиновци“ за 2016 г.

 • Пијано бар – Хотел Дрим

12:00 Симпозиум „Изгубено/најдено во преводот“

 • Пијано бар – Хотел Дрим

15:50 Портрет на Руна Светликова, лауреат на наградата „Мостови на Струга“ на СВП и УНЕСКО

 • Пијано бар – Хотел Дрим

17:00 Поетско кафе

 • „Пијано бар“ – Хотел „Дрим“

18:00 Поетски портрети

 • Пијано бар – Хотел „Дрим“

19:00 Вечер на македонската поезија

 • “Пијанобар“ – Хотел „Дрим“

20:30 Вечер на современата австралиска поезија

 • Презентирање на Антологијата и поетски читања
 • Пијано бар – Хотел „Дрим“

20:30 Поезија на пат – Ресен (Во соработка со Општина Ресен и Културен центар „Драги Тозија“ – Ресен)

 • „Куќаша на Уранија“ – Македонска академија на наукише и уметностите, Охрид

21:50 Поетски портрети

 • Истек на реката Црн Дрим („Галеб“)

22:30 „Кругови“ – Меѓународно поетско читање

 • Истек но реката Црн Дрим („Галеб“)

24:00 „Ноќ без интерпункција“

 • Музичко – поетски перформанс
 • Истек на реката Црн Дрим („Галеб“)

Петок, 26.08.2016

10:00 „Матине“, меѓународно поетско читање

 • Предворје на манастирската црква „Св. Богородица“, Калишта               

12:00   Посета на пештерските цркви, Калишта

13:30  Прес-конфереција – прoгласување на добитникот на наградата „Браќа Миладиновци“ 2017 година

 • Пијано бар – Хотел Дрим

17:00 Поетско кафе – ВЕРСОПОЛИС – Средба со издавачите и професионалните посетители

 • Пијано бар – Хотел Дрим

18:00 Поетски портрети

 • Пијано бар – Хотел Дрим

19:00 Поетски портрети

 • Пијано бар – Хотел Дрим

20:30 Поезија на пат – Битола (Во соработка со Центарот за култура, Битола)

(Во соработка со културниот центар – Битола)

20:30 Поетски портрети

 • Пијано бар – Хотел Дрим

21:30 Вечер на ВЕРСОПОЛИС

 • Алтернативна сцена – истек на реката Црн Дрим (Галеб)

24:00 „Ноќ без интерпункција“

 • Музичко – поешски перформанс
 • Алтернативна сцена – истек на реката Црн Дрим („Галеб“)

Сабота, 26.08.2017

10:00 Садење дрво и поетско читање во чест на добитникот на „Златен венец“ на СВП за 2016 г.

12:30 Прес- конференција со добитникот на „Златен венец“ на СВП за 2016 г.

 • Пијано бар – Хотел Дрим

17:00 Излет до Охрид и разгледување на културните споменици во градот

18:30 „Созвучја“

 • Поетско читање на плоштадот! во Охрид
 • Плоштад во Охрид – сцена кај споменикот на Св. Климент

22:30 „Созвучја“

Плоштад во Охрид – сцена кај споменикот на Св. Климент

21:00 Поетски портрет на Маргарет Атвуд, лауреат на „Златен венец“ на СВП за 2016 г. Поетски портрети

 • Црква „Св. Софија“, Охрид

24:00 „Ноќ без интерпункција“

 • Музичко – поешски перформанс
 • Алтернативна сцена – истек на реката Црн Дрим („Галеб“)

Недела, 27.08.2017

10:00 Излет до манастирот Св. Наум со брод и посета на изворите на реката Црн Дрим

15:00 Поетско читање

 • Предворје на манастирот Св. Наум

15:30 In Vino Veritas: прогласување на најдобрата песна посветена на виното

16:00 Враќање во Струга со брод и поетско читање

20:30 „Мостови“, меѓународно поетско читање и врачување на наградите „Златен венец“, „Браќа Миладиновци“ и „Мостови на Струга“.

 • Мост на поезијата – Струга

00:00 Прогласување на добитникот на наградата „Енхалон“

 • Прес-центар на СВП во Хотел Дрим

Понеделник, 28.08.2017

15:00 Поетско матине Матка

 • Манастир Св. Андреја, Матка

20:30 Меѓународен поетски митинг, Скопје

 • Плоштад „Македонија“кај Камениот мост
mk_MKMK