Аднан Озер – ИСЛАС КОМОРЕС

Едно од моите крајни точки е и сонцето
Своето срце го видов на една мапа од острови;
Не протекуваше – Боже – само приказание и скали
Беа доволни за да го раскажам качувањето
По обрачите на мојата фантазија.
Сум тргнал кон темнината: празна толпа,
Ах со лице свртено кон водите пустиот, закочениот јас
Сѐ уште не сум стапнал на островот на моето срце.
Кон островите! Да го испробаме нашето херојство
Во една безнадежна опсада!
Додека да втаса сонцето само сон!
Сништата ќе ни бидат ужинка!

Превод од турски јазик Ерол Туфан

mk_MKMK