Александар Шурбанов – ОСВОЈУВАЊЕ

Нежно ја соблекуваш јаболката.
Ја превртуваш в раце
одново и одново.
Ножот ти е остaр.
Фустанот ѝ се дипли во спирала
околу нозете.
Разголената белина
ѝ е ослепителна.
Првин ѝ ја пробаш свежината
со усните.
Потем си ги забиваш забите
во крцкавото месо
и слаткоста нејзина ти бликнува
по непцето.
Сега си веќе побрз,
не си присебен.
Касаш и голташ.
Сѐ подлабоко.
Ја вртиш и касаш,
касаш и ја вртиш.
Додека ѝ стигнеш до срцето.
Тоа е лушпесто
и семчесто.
Го отфрлаш –
Огризокот.

mk_MKMK