Џалал Ел Хакмауи – ОГЛЕДАЛОТО НА ПОЕТОТ

Моите песни се постројуваат
Пред мене
Небаре редови војници кои ги предал хероизмот.
 
Превод: Ѓелинчески Никола

mk_MKMK