Ежен Гилвик – Напоредни линии

Минувате, просторот е голем, Одите напоредно,
Сакате да зборувате.
Но, она што го раскажувате Другата веќе го знае,
Зашто од почетокот
Што е избришан, заборавен,
Тоа е истата авантура.
Во сонот се сретнувате, Се сакате, се дополнувате.
Можете да отидете подалеку Само во другите и во себеси.

mk_MKMK