Џорџ Марио Анхел Кинтеро – МЕСТО

Дваесет и осум метри
истурени на ќошот.
Млеко во прав.
Оставени во бравата,
може да се рече кон зборови
преку далечината,
заштитен слој кожа
цигла врз цигла
измешани под бојата
и горештината,
коцки за супа,
други зеленчуци,
развивање филмови,
покривање портокали,
мерење, вар,
ставање видов во виденото,
носење скала.
 
Превод: Никола Ѓелинчески

mk_MKMK