Хироши Таниучи – Катастрофа


Ако се будиш колку што и легнуваш
ќе има толку утре колку и вчера
Ако има ноќи колку и денови
ќе има темнина колку и светлост
Ако има имиња колку и материи
ќе има универзуми колку и ѕвезди
Ако има мисли колку и зборови
ќе има вистини колку и лаги
Ако има средби колку и разделби
ќе има радост колкуи таги
Ако има пропаст колку и успех
ќе има колебливост колку и истрајност
Ако има почетоци колку и краеви
ќе има сништа колку и реалности
Ако има врати колку и клучеви
ќе има жени колку и мажи
Ако има истории колку и животи
ќе има приказни колку и луѓе
Ако има живот колку и смрт
ќе има заборав колку и постоење
Ако има лекови колку и рани
ќе има болести колку и лекари
Ако има конфликти колку и оружја
ќе има противници колку и сојузници
Ако има народи колку и државници
ќе има светови колку и поети
Таков разуздан симетричен свет
се сруши зашто го сакав.

mk_MKMK