Хуан Октавио Пренс – ОДБРОЈУВАЊЕ

Од сите производи на потрошувачкото општество
иднината е најнеризична и најдоходовна.
 
Сето поминато време ќе се подобри.
 
Минатите радости ќе бидат сигурни во идните песни.
 
Ќе им ги сменам само газдите.


Превод: Никола Ѓелинчески

mk_MKMK