Хусеин Хабаш – БЕТОВЕН И КУРДИТЕ

Го гледам телото на Бетовен
делува тажно
купишта Курди
го истражуваат градскиот центар пешки
во нив сал копнежот живее
Бетовен плаче.
Јас гледам кон Рајна
градот го подвојува наполу
делува тажна
да не тагува за Еуфрат?
Еуфрат е тажен.

Превод од англиски јазик Горјан Костовски

mk_MKMK