Хусеин Хабаш – ЦРВЕНИОТ СНЕГ

Снегот снежи бел,
со белотија ги прекрива планините.
Снегот снежи бел и врз курдистанските
планини.
И веднаш се обојува црвен.

Превод од англиски јазик Горјан Костовски

mk_MKMK