Ида Борјел – **

живеено време, живеено место
што меморијата ги принудува во сегашност
нацртани во месечевата светлина низ портата
во сончевите зраци во маглата низ портата
една мајка постоеше, мајчино ехо
универзумот се шири
универзумот се шири
испитувачки, принудно, суредено
низ портата во јапонскиот знак
за пасивно обработувана површина, негативен простор
така што условената празнина
не е испразнета; за нешто, за низ
разретчената магла да се спелуваа    Ma

Превод од шведски јазик Ивица Челиковиќ

mk_MKMK