Ида Борјел – ***

Ма во калапот матрицата
во Мајката Земја матичното дрво
пеперугите постоеја, тешката вода
ракијата постоеше    анима
повторно се вртам

Превод од шведски јазик Ивица Челиковиќ

mk_MKMK