Ида Борјел – *****

Земја; Мајка Земја
беше, Пангеа
беше и Гондвана
се откорна од Пангеа
од Пангеа    Лауразија

Превод од шведски јазик Ивица Челиковиќ

mk_MKMK