Ида Борјел – *

гроб ли е ова
полињата и шумите, пустините
лавиринтите, кластерите
тоа немо уништување, закана
без порака каде крвавиот снег
на погрешна страна од приказната за создавањето
каде што снегот требаше да биде бисер
каде што очните бисери требаше да бидат
каде што одговорот требаше да се додаде
темен атомизиран снег низ    материја
матер

Превод од шведски јазик Ивица Челиковиќ

mk_MKMK