Индре Валантинаите – БЛАГОСЛОВЕНО ДА Е МЛАДЕНЧЕТО

I
Благословено да е младенчето
од чијашто кожа
ми се направени чевливе.
Благословен да е касапот,
кожарот и чевларот,
малите раце на продавачката
кои ги ставија високите потпетици во темнозелена кутија
во дуќан по тесните улички на стариот град.
Благословено да е младенчето
од чијашто кожа
ми се направени чевливе.
Чевливе што ме донесоа кај тебе.
II
Проклет да си.

Превод од англиски јазик Ана Топенчарова Коваческа

mk_MKMK