Исток Улчар

Исток Ј. Улчар (11.09.‘96, Скопје-Македонија) е автор на поетските збирки: „Сенки низ циркускиот шатор“ (2014), „Интензивен курс по агонија“ (2016), „Стихотворбите на Хрвоје“ (2018), „Порој од пепел“ (2020) и „Молох 2“ (2021). Неговата поезија е објавена во повеќе избори со дела од млади македонски (и обласни) автори, како „Антологија на младата македонска авангардна поезија“, „Лирски додекамерон“, „Рукописи 36“, „Гласови од новиот век“ итн. Учествувал на повеќе книжевни читања, вклучувајќи ги „Ноќ без интерпункција“ при СВП во Струга-Македонија, „Поети за промена“ во Струмица-Македонија, слем-читањето „Вечер на отворени микрофони“ во Београд-Србија итн. Неговите песни се преведени/препеани на: српски, пирински, грчки, словенечки, унгарски, руски и англсики.

Песна: КУМОВА СЛАМА

mk_MKMK