Иван Џепароски – V. ПРЕЧКИ ВО ВРСКИТЕ: НОЌ ВО ОПЕРАТА

Лакот на грлото ѝ се затега,
нозете ѝ се подраширено-стабилни,
рацете, пак, вклештено-подвижни,
градите и стомакот: давеничко-надуени.

Изнурнува неспокојно песната на сирената,
по планктоните се јази пругоре,
но јагула на патот ги разнишува скалилата
и гласот пропаѓа повторно во длабочините.

Каква бурна ноќ во операта!
Славната Салома го губи гласот
пред очите на илјадната публика
и главата на љубениот Јован.

mk_MKMK