Иван Џепароски – ИСТОРИЈА НА БОЛЕСТА

Не викај калуѓеру
кога гласно кашлам
додека трае литургијата.
Не викај калуѓеру
кога го нарушувам
небесниот пев на псалтите.
Болен сум јас Балканец,
болен од историја,
болен од војни,
од пожари и од
погроми болен.
Не викај калуѓеру
зашто уште малку
ќе бидам тука,
а дали ќе одам
кај Бога или другаде,
во светиов храм,
тоа само Он го знае,
Он и никој друг.

mk_MKMK