Јоланда Кастањо – РЕЦИКЛИРАЊЕ

И живата се истрошила на огледалото над масичката.
Откај раката која бара да насети
се служам со веќе искористени листови,
црното мастило од другата страна се покажува одоздола
и помислувам
дека и така може да се пишува,
да впишуваш нови зборови додека другите
претходните
се разоткриваат.
 
Превод: Никола Ѓелинчески

mk_MKMK