Јордан Даниловски – АПОКАЛИПСА

Јазикот е оган Енох
Штом пепелта те разнесува
Меѓу ѕидините страв
Вон Ракописите си правта
Што е Тајна на космосот
И Космосот е таен
Паѓав на лице*
И сето мое тело
И сиот мој дух
Се изменија…

mk_MKMK